home
cas eus

Soinu Atadia Udal Fundazioa

"Kontserbatorio - Eskola" Musika Hezkuntzarako Zentroa "Soinu Atadia" Udal Fundazioak zuzentzen du eta bere erantzukizun juridikoa dauka.

Ondorengoak dira bertako Kontseilu Errektoreko kideak:

Benetako lehendakaria
Mari Carmen Urbieta González Alkatea
Presidente eragilea Jose Ignacio Sarría Landa Musikaria
Bokalak Estibaliz Bilbao Larrondo Zinegotzia

Arantxa Díaz de Jungitu Tundanka
Zinegotzia

Jose Ignacio Vicente Martínez
Zinegotzia

Jokin Ugarte Egurrola Zinegotzia

Jose Alfonso López Arevalillo
Zinegotzia

Jazael Martínez Esteban
Zinegotzia

Mª Begoña Romero Sanz
Bizilaguna

Jorge Molina García Bizilaguna
Idazkaria Chiara Camarón Funtzionarioa
Controller Eider Sarría Gutiérrez Funtzionarioa

Fundazio horren funtzioa Zentroak egoki funtziona dezan, hura beharrezkoak diren bitarteko material eta pertsonalez hornitzea da, baita urteko aurrekontua ordaintzeko beharrezkoak diren funts ekonomikoak osatzea ere, ikasleen, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren eta beste edozein erakunde publikoren edo pribaturen ekarpenak kontabilizatu ostean. Hezkuntza Zentro horri atxikitako langileek lan-kontratua daukate eta kontratu hori UDALITZ Tokiko Euskal Instituzioen Langileen Lan-baldintzak arautzen dituen Akordioak zuzentzen du.

SOINU ATADIA FUNDAZIOAREN ESTATUTUAK