home
cas eus

Noticias y Actividades

Encuentro de fagot6 DE ABRIL DE 2019
Auditorio del Conservatorio de Leioa

Participantes:
- Escuela de Música y Danza de Donostia.
- Errenteria Musikal.
- Conservatorio Profesional de Música "Francisco Escudero" de Donostia.
- Conservatorio "Juan Crisóstomo Arriaga" de Bilbao.
- Conservatorio "Jesús Guridi" de Vitoria-Gasteiz.
- BilbaoMusika.
- Escuela Municipal de Música "Luis Aramburu" de Vitoria-Gasteiz.
- Escuela Municipal de Música y Conservatorio de Irun.
- Escuela Municipal de Música "Julián Romano".
- Conservatorio Municipal de Leioa.